Leestijd: 4 minuten

Wat is een online marketplace?

Online marketplaces bestaan al jaren, maar de invloed van een online marketplace wordt steeds beter zichtbaar. Een online marketplace (ook wel een marktplaats/ online platform genoemd) is een B2C/B2B e-commerceplatform (een website of applicatie) waar third parties (externe verkopers) de mogelijkheid krijgen om hun assortiment te plaatsen en te verkopen via dit e-commerceplatform. De marketplace-eigenaar fungeert als een intermediair tussen de consument en de externe verkoper of tussen bedrijven onderling (B2B). Transacties en dergelijke voert de marketplace-eigenaar uit voor de third parties en krijgt hier in vele gevallen een commissie. In feite is het ook wel (bij B2C) te vergelijken met een warenhuis dat als een offline marketplace fungeert. Ook zijn er online marketplaces die functioneren als een intermediair tussen consumenten onderling (C2C: Consumer to consumer). Denk aan Airbnb, Uber en Marktplaats.

 

Verschillende soorten online marketplaces

Er zijn 3 verschillende soorten marketplaces te onderscheiden:

Horizontale marketplaces

Horizonale marketplaces verkopen verschillende merken/producten/diensten, maar ze hebben allemaal met elkaar te maken. Neem als voorbeeld Booking.com. Je kunt via Booking.com onder andere accommodaties, auto’s en vluchten boeken/huren, maar alles heeft te maken met het onderwerp ‘reizen’.

Verticale marketplaces

Verticale marketplaces verkopen verschillende merken/producten/diensten van één productgroep. Denk hier aan The Next Closet, een marketplace voor enkel tweedehands designkleding.

All-in-one marketplaces

All-in-one marketplaces verkopen vrijwel alles. De marketplace is niet gericht op één bepaalde doelgroep of productcategorie. Denk hierbij aan Marktplaats.

 

Welke online marketplaces zijn er in Nederland?

In Nederland groeien online marketplaces als kool. In de afgelopen jaren hebben er steeds meer nieuwe online marketplaces zich gepositioneerd in verschillende markten.

De grootste online marketplaces in Nederland waren in Q4 van 2018:

Afbeelding met een hogere resolutie bekijken? Klik hier.

In Q2 2020 ziet het Nederlandse Marketplace landschap er als volgt uit:

Voor een betere resolutie klik hier.

 

Waarom zijn online marketplaces zo geliefd?

Zoals je hierboven hebt waargenomen bestaan er vele verschillende online marketplaces in verschillende branches. Ieder online marketplace heeft zijn eigen voor- en nadelen voor zowel de consument als voor bedrijven. Maar wanneer we vanuit de basis kijken waarom online marketplaces geliefd zijn, geldt er één belangrijke voordeel bij iedere online marketplace in alle branches en dat is: er ontstaat een win-winsituatie.

Door een online marketplace, in welke branche dan ook, ontstaat er een ontmoetings- en broedplaats waar vraag en aanbod van informatie, goederen en diensten bij elkaar komen.

Onderzoek toont aan dat de consument, de mens, steeds meer kiest voor gemak. Dat is ook offline waar te nemen, waar men liever naar de supermarkt gaat om alles in één keer aan te schaffen, dan steeds verschillende voedingswinkels te moeten bezoeken. Gemak gaat in dit geval een stapje verder waar we ook een verdere toename zien van online de boodschappen doen. We willen massaal gemakkelijk onze levensbehoeftes voorzien. In dit proces willen we als mens ook gemakkelijk kunnen vergelijken om er zeker van te zijn dat we de juiste keuze maken. Daarom zien we een verschuiving in het zoek- en koopgedrag van de mens. Van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft 58% in 2019 weleens gebruik gemaakt van een online marketplace om goederen of diensten te bestellen of uit te wisselen (CBS, 2020). Daarnaast toont onderzoek aan dat 16% van de Nederlandse consumenten hun online journey starten via een online platform (2018). In Amerika ligt dit percentage al op 55%. Uit een prognose van PlanetRetail zal in 2023 bijna 63% van de consumenten wereldwijd hun aankopen doen via een online platform.

Place to be

De mens zoekt kortom steeds meer voor gemak om op één plek het aanbod voor zijn vraag te vinden en te kunnen vergelijken. Online marketplaces zijn hiervoor de place to be. Kijken we naar de B2C-sector dan is het grote voordeel van een online marketplace voor bedrijven het feit dat ze bestaande en nieuwe doelgroepen sneller en directer kunnen bereiken. Hierdoor zien we een verkorting van de structuur van het distributiekanaal. Wanneer je ziet dat de consument zich steeds vaker op een online marketplace bevindt, wil jij als bedrijf met je aanbod op de vraag van de consument kunnen inspelen. Overall gezien hebben online marketplaces minder aandachtspunten voor consumenten dan voor bedrijven. Voor bedrijven biedt een online marketplaces vele voordelen, waaronder het bereik, volume en potentiële omzet. Maar er zijn ook aandachtspunten, waaronder het verlies van een compleet inzicht in data, hoge mate van concurrentie en beperking in merkbeleving. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich focussen op waardecreatie in een hybride kanaalsysteem.

 

Online marketplaces meest geliefd bij…

Online marketplaces gebruik Nederlanders 2019 CBS

CBS (2020) toont aan dat in 2019 80% van de 25- tot 45-jarigen gebruik maakt van één of meerdere online marketplaces. Bij de leeftijdscategorie 12- tot 25-jarigen is dit 64% en bij 45- tot 65-jarigen was dit 57%. 65-plussers maakten met een percentage van 23% het minst gebruik van online platforms. Verder is waar te nemen dat minder digitaal vaardige mensen minder vaak gebruik maken van een online platforms dan digitaal vaardige mensen. 30% tegen 78%. Ook zijn online platforms minder geliefd bij laagopgeleiden dan hoogopgeleiden. 37% tegen 74%. Tot slot zien we dat van de vrouwen 54% actief was op een online platform tegenover 61% van de mannen.

0 Reacties

Geef een antwoord

©2017-2024 Business Doe Je

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account